Books

Assessment of Mammalian Embryo Quality: Invasive and Non-Invasive Techniques

About this book

Thanks to enormous scientific efforts of the last decades, in vitro fertilization (IVF) and in vitro production (IVP) have now been introduced successfully in the practice of human infertility treatment and cattle breeding programs. This comprehensive book allows us to bridge the knowledge from both biomedical and veterinary fields of research.

For the first time, studies concerning the human embryo as well as embryos from domestic species are brought together. The central theme of the book is "the assessment of mammalian embryo quality". In 15 chapters, written by well-known scientists, different aspects of the assessment of mammalian embryo quality are summarized. Non-invasive and invasive techniques to evaluate embryo quality are separated in two parts.

In addition the book is provided with appendices on practical aspects and, thus, the book should be present in each laboratory for IVF and IVP

Details

Assessment of mammalian embryo quality. Invasive and non-invasive techniques
Ann Van Soom and Marleen Boerjan
Kluwer Academic Publishers (2002)
Dordrecht, the Netherlands
ISBN 1-4020-0581-4

Ordering

The book can be ordered by clicking here!

Uitoefening van de diergeneeskunde: Selectie Regelgeving (in Dutch)

Over dit boek

Deze codex bevat een geactualiseerde versie van de meest relevante regelgeving inzake de uitoefening van de diergeneeskunde.

Het opzet van deze codex bestaat erin studenten en practici met een diergeneeskundige en/of juridische achtergrond een snelle toegang te verschaffen tot de basisregelgeving waarin zij veelal het antwoord kunnen vinden op de vragen die de uitoefening van de diergeneeskunde met zich brengt.

De codex is in die zin uniek dat hij zich zowel tot de beoefenaars van diergeneeskundige als juridische beroepen richt. Hij vormt aldus een nuttig instrument voor de advocaat die de dierenarts bijstaat in een tuchtrechtelijke procedure, maar evenzeer ook voor de dierenarts die vragen heeft over de regelgeving inzake epidemiologisch toezicht, dierengezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergeneesmiddelen.De regelgeving betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde is een materie die voortdurend evolueert. De Europese en nationale wetgever zitten immers niet stil. Bestaande regelgeving wordt onophoudelijk aangepast en bijgewerkt. De akten in dit wetboek zijn bijgewerkt tot 1 maart 2009.

Details

Uitoefening van de diergeneeskunde: Selectie Regelgeving
Luk Burgelman, Sarne De Vliegher
Uitgeverij Larcier (2009)
Brussel, België
ISBN-10 2804434427
ISBN-13 9782804434427

Bestellen

Bestellen en meer info? Bezoek deze pagina!

Typisch Testosteron (in Dutch)

Over dit boek

De meeste mannen zijn zich totaal niet bewust van de belangrijke rol die testosteron in hun leven speelt.

Welke invloed heeft het hormoon testosteron op het gedrag van mannen én vrouwen? Volgens Aart de Kruif is die invloed vele malen groter dan we al vermoedden. Hij deed jarenlang onderzoek naar gedrag bij dieren en raakte gefascineerd door de grote overeenkomsten tussen dierlijk en menselijk gedrag, met name wat betreft de werking van dit ene hormoon. De Kruif stelt op basis van eigen en ander wetenschappelijk onderzoek dat biologische factoren, zoals hormonen, vaak een veel sterker effect hebben op gedrag dan sociologische of culturele factoren. Hij schuwt hierbij controversiële standpunten niet.

Al voor zijn geboorte is bepaald of een man met een hoog of laag testosterongehalte door het leven zal gaan. Mannen met een hoog testosterongehalte hebben een hoger libido, zijn dominanter en hebben meer energie. Mannen met een lagere testosteron- concentratie zijn socialer en meer teamplayers. Ook vinden er schommelingen plaats. Zo is het testosterongehalte (tijdelijk) verlaagd als mannen vader worden en nemen de knuffelhormonen toe. Testosteron is ook voor een vrouw onmisbaar; geen testosteron, minder zin in seks.

In dit bijzonder interessante boek is alles over de impact van testosteron verzameld, het genot, de noodzaak en de nadelen. Zonder testosteron geen vooruitgang, maar waarschijnlijk ook geen oorlogen en veel minder criminaliteit, aldus Aart de Kruif.

Over de auteur

Aart de Kruif studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij is sinds 1987 hoogleraar in de verloskunde en voortplanting aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en woont al jaren in Vlaanderen. De Kruif is daarnaast onder meer algemeen secretaris van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Details

Typisch Testosteron
Aart de Kruif
Uitgeverij Lias (2012)
Hilversum, Nederland
ISBN-10 9088030111
ISBN-13 9789088030116

Bestellen

Bestellen en meer info? Bezoek deze pagina!